Federació Catalana de Joves Cambres (JCI Catalunya)

 La JCI Catalunya és una federació d’entitats formada per 13 joves cambres locals establertes a diferents ciutats de Catalunya. És l’entitat que representa a les joves cambres locals a nivell nacional/institucional i internacional, i que en definitiva vetlla pel bon funcionament de les joves cambres locals, per donar servei a aquestes i per marcar les directrius estratègiques de l’entitat en general. La FCJC - JCI Catalunya és la màxima representació de les Joves Cambres en tots els àmbits per defensar els interessos col·lectius de l’entitat. Pots consultar la pàgina web a http://www.jci.cat
La Jove Cambra és una associació no governamental on joves de tot el món aprenen a assumir responsabilitats i a desenvolupar habilitats directives mitjançant el treball en projectes per la comunitat. Formant part de la Federació Mundial de Joves Liders i Emprenedors amb presencia a mes de 115 països. Es busca una formació directiva treballant per la comunitat.
Perfil dels membres: Jove Cambra és una associació de gent jove, entenent per jove a persones entre 18 i 40 anys.

Tipus d'associació: Jove Cambra és una associació sense ànim de lucre, apartidista i aconfessional.

Àmbit d'actuació: Jove Cambra és una associació en la que es diferencien 3 nivells d'actuació: local, la nostra ciutat, nacional, Catalunya, i internacional, a més de 123 països i als 5 continents.

Objectiu: Jove Cambra és un instrument posat a l'abast de la capacitat i iniciativa dels seus membres per tal de potenciar les habilitats directives, l'assumpció de responsabilitats, el compromís social i l'esperit emprenedor dels mateixos mitjançant el desenvolupament de projectes per la comunitat/ciutat/societat.

Activitats: L'activitat de la Jove Cambra es recolza en el principi de l'aprenentatge pràctic. Els programes que s'organitzen constitueixen la realitat operativa de l'entitat. Sorgeixen de la pròpia iniciativa de cada membre i són l'instrument per assolir l'objectiu de l'associació. Formació a través de l'acció...... l'acció en benefici de la comunitat.